Oświadczenie Polskiego PEN Clubu w sprawie inwigilacji dziennikarzy – 2010

8 października 2010

Oświadczenie Polskiego PEN Clubu

W związku z wiadomością agencyjną PAP z dnia 8 października br. Polski PEN Club oświadcza, że nie zwracał się do Prokuratora Generalnego RP z prośbą o wyjaśnienie podanej w artykule „Gazety Wyborczej” wiadomości o inwigilacji dziennikarzy w Polsce w latach 2005–2007. Z prośbą taką zwrócił się natomiast Press Club Polska.

Podzielamy zaniepokojenie opinii publicznej i z najgłębszą troską odnosimy się do wiadomości o inwigilacji dziennikarzy. Jeśli wiadomość ta się potwierdzi, staniemy w obliczu bardzo drastycznego pogwałcenia wolności słowa i konstytucyjnych swobód obywatelskich. Apelujemy do Prokuratora Generalnego RP p. Andrzeja Seremeta o objęcie postępowania w tej sprawie osobistym nadzorem.

Zarząd Polskiego PEN Clubu